#นายใหญ่กองบิน 41 จัดพิธีประดับยศแก่ นายทหารชั้นสัญญาบัตร

ที่หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้คับการกองบิน 41 ได้มาเป็นปร…

Read More