ผู้ปกครอง “ความพิการทางการเรียนรู้” (LD) ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อผู้ปกครองละเด็กพิเศษ

ผู้ปกครอง “ความพิการทางการเรียนรู้” (LD) ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อผู้…

Read More