#กองบิน 41 จัดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ผู้บังคับการกองบิน นอ.ภูศิษฏ์ มารับหน้าที่แทน

ที่ท่าอากาศยานทหารอากาศกองบิน 41 นาวาอากาศเอก นรุธ กำเนิดนักตะ ผู้บังคับการกองบิน 41 ได้คร…

Read More