#พระเทพฯเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์สมเด็จ พระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลป์ยาฯ

ที่ว่าการอำเภอกัลป์ยาณิวัฒนา ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ สมเด็จพระกนิษ…

Read More